• 12 באוקטובר 2015
  • הרבי
  • הרבי

הרבי כמקור השראה

רבי מנחם מנדל שניאורסון (י"א בניסן תרס"ב, 18 באפריל 1902 – ג' בתמוז תשנ"ד, 12 ביוני 1994), מכונה הרבי מלובביץ' ובקיצור "הרבי", הוא האדמו"ר השביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד.

הקים את מפעל השלוחים ובתי חב"ד בנקודות רבות בעולם. תורתו משתרעת על פני 250 ספרים. ממנו אנו שואבים כוחות ומקבלים השראה לפעילות בית חב"ד סביון.

■ ■ ■

השלוחים, הם חסידי חב"ד שנשלחו לאלפי נקודות ברחבי העולם, כדי לחזק את היהדות והאמונה אצל יהודים הנמצאים במקום ולעודד את לימוד התורה וקיום המצוות, כל אלו מכוונים לזירוז ביאת המשיח ולהכנת העולם לקראת הגאולה. מפעל ה'שלוחים' דינמי ומתפתח.

ישנם כ- 4,000 שלוחים המפעילים כ- 3,500 מרכזים ומוסדות ברחבי הגלובוס. (מתוכם כ- 800 שלוחים בישראל המפעילים 320 בתי חב"ד). המבנה ממנו פועלים השלוחים נקראים בשם "בית חב"ד" (Chabad House), שם זה מוכר בציבור כמוקד פעילות השלוחים.